Σύνταξη - εικόνα της επιστήμης

Επιλογή Συντάκτη

Σηκώστε!

Επιβλητικά στην εικόνα

KARIN SCHLOTT

RÜDIGER VAAS

RALF BUTSCHER

RUTH REHBOCK

SUSANNE SÖHLING-LOHNERT

CARL MARX

NADJA PODBREGAR

MAREN HÖVELMANN

MARTIN VIEWEG

ULRIKE MATZKE

DÉSIRÉE KARGE

ΘΩΜΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ

Η ομάδα

UTA ALTMANN