Διαβάστε τη γερμανική Bundestag ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την "ηλεκτρονική δημοκρατία" την Πέμπτη. Για πρώτη φορά, το νομοσχέδιο δεν θα συμβουλεύει μόνο ένα κοινοβούλιο, αλλά μπορεί επίσης να συνυπάρχει μέσω του διαδικτύου. Ο εκκινητής είναι η Υποεπιτροπή Νέα Μέσα της Ομοσπονδιακής Βουλής, η οποία θέλει να διερευνήσει τις πιθανότητες της «ηλεκτρονικής δημοκρατίας» με το παράδειγμα της ισχύουσας νομοθεσίας για τον εκσυγχρονισμό του δικαιώματος πληροφόρησης. Για την τροποποίηση του Ομοσπονδιακού Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων και του Νόμου περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης, όχι μόνο τα σχέδια των ομιλητών, αλλά και τα αποτελέσματα των γνωμοδοτήσεων, οι θέσεις των φακέλων της Ομοσπονδιακής Βουλής και οι δηλώσεις που υποβάλλουν οι ενώσεις πρέπει να δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο και κυρίως να συζητούνται.

Αποφασιστικός παράγοντας του έργου είναι η αλληλεπιδραστική ανταλλαγή. Κάθε πολίτης μπορεί να συμμετάσχει στο www.bundestag.de ή www.elektronische-demokratie.de στη συζήτηση γύρω από την οργάνωση ενός σύγχρονου δικαιώματος ενημέρωσης για την κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας.

Υπεύθυνος για το έργο από την Ομοσπονδιακή Βουλή είναι η «συνέντευξη τύπου» στην υποεπιτροπή New Media με επικεφαλής τον αναπληρωτή κ. Jörg Tauss. Το έργο συνοδεύεται επιστημονικά από το Ινστιτούτο Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης. Το Ινστιτούτο Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου του Münster υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Miriam Meckel πραγματοποιεί έρευνα που συνοδεύει την επικοινωνία.

pte οθόνη

© science.de

Συνιστάται Επιλογή Συντάκτη